Kredittkort og finans

Når du kjøper varer eller tjenester med et kredittkort, vil utstederen av kortet ditt oppgi finansieringskostnadene ved kjøpet eller betalingen. Finansieringskostnadene kan være separate kategorier, eller alle komponentene er oppført sammen. Denne informasjonen kan hjelpe deg med å finne ut om du bruker for mye […]